• kompletní celní odbavení při maximálním možném zjednodušení
 • vystavení celních a přepravních dokladů (JSD, JSDd, DCH, DCHd, VDD, CMR, T1, T2,EUR.1, A.TR, SCP, CARNET TIR, ...)
 • kompletní hlášení INTRASTAT je to statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie při vnitrounijním obchodu.
 • ekonomické režimy - aktivní a pasivní zušlechťovací styk (odpisy dovozních záznamů, ...)
 • přímé i nepřímé zastupování zákazníka v celním řízení (projednávání jednotlivých případů na celním úřadě)
 • ručení za celní dluh vzniklý při importech ze 3. zemí při propuštění do volného oběhu a tranzitních režimech T1 a T2
 • celní a daňové poradenství
 • TARIC tarifování
 • podávání závazných informací o sazebním zařazení
 • zpracování statistických hlášení INTRASTAT
 • kurýrní služba ve vybraných lokalitách
 • diskrétnost při práci s předanými informacemi
 • školení v celní problematice
 • pro nové zákazníky - vyřízení potřebné plné moci, přidělení čísla EORI a zaregistrování firmy na celním úřadě, abyste mohli plně využívat našich služeb